PRIVACYVERKLARING

Bloemsierkunst He-as/ Binnema kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Bloemsierkunst He-as/ Binnema, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Bloemsierkunst He-as/ Binnema verstrekt. Bloemsierkunst He-as/ Binnema kan de volgende persoonsgegevens
verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
WAAROM Bloemsierkunst He-as/ Binnema GEGEVENS NODIG HEEFT
Bloemsierkunst He-as/ Binnema verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Bloemsierkunst He-as/ Binnema uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG Bloemsierkunst He-as/ Binnema GEGEVENS BEWAART
Bloemsierkunst He-as/ Binnema bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Bloemsierkunst He-as/ Binnema verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Bloemsierkunst He-as/ Binnema worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Bloemsierkunst He-as/ Binnema gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
samengesteld.

GOOGLE ANALYTICS
Bloemsierkunst He-as/ Binnema maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Bloemsierkunst He-as/ Binnema bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Bloemsierkunst He-as/ Binnema te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Bloemsierkunst He-as/ Binnema heeft hier geen invloed op.
Bloemsierkunst He-as/ Binnema heeft Google geen toestemming gegeven om via Bloemsierkunst He-as/ Binnema verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar sales@he-as.nl. Bloemsierkunst He-as/ Binnema zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Bloemsierkunst He-as/ Binnema neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bloemsierkunst He-as/ Binnema maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bloemsierkunst He-as/ Binnema verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Bloemsierkunst He-as/ Binnema op via sales@he-as.nl.
www.he-as.nl is een website van Bloemsierkunst He-as/ Binnema.

Bloemsierkunst He-as/ Binnema is als volgt te bereiken:
Postadres: Marktweg 88, 8444 AB Heerenveen
Vestigingsadres: Marktweg 88, 8444 AB Heerenveen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 50926713
Telefoon: 0513 621 619
E-mailadres:sales@he-as.nl

Spread the love